Γενικά

Profile

Αρχική σελίδα

Ηλεκτρονικό Σύστημα υποστήριξης των Δήμων και των πολιτών της Περιφέρειας Αττικής για την λήψη ανάθεση και διεκπεραίωση των αιτημάτων που αφορούν τις λειτουργίες του ΕΔΣΝΑ ,καθώς και τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες.

οι τρόποι επικοινωνίας με την ομάδα του γραφείου Στατιστικής -Πληροφορικής του ΕΔΣΝΑ μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους

1) Με εγγραφή στην πλατφόρμα (πάνω δεξιά στο κουμπί εγγραφη)
2) Μέσω της τετραψήφιας τηλεφωνικής γραμμής 1516 (εργάσιμες ήμερες και ώρες)

Ειδικότερα για τους υπαλλήλους των Δήμων καλό θα ήταν να κάνουν κανονικά εγγραφή στην πλατφόρμα έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε πλήθος υπηρεσιών που αφορούν την διαδικασία εισόδου της αποκομιδής και της διαχείρισης απορριμμάτων

Οι πολίτες μπορούν να θέτουν ερωτήματα, θέσεις και απόψεις για το θέμα της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ στο έργο " 1516 Γραμμή ανακύκλωσης " επώνυμα αφού εγγραφούν στην πλατφόρμα, δημιουργώντας κάποιο θέμα εντός του έργου είτε και με την αποστολή mail στo