Έργο

Γενικά

Profile

Θέματα

Φίλτρα

Εφαρμογή Καθαρισμός

# Έργο Ανιχνευτής Κατάσταση Προτεραιότητα Θέμα Ανάθεση σε Ενημερώθηκε Εκκίνηση Εκτιμώμενος χρόνος Δαπανημένος χρόνος
9595 1516 Γραμμή Aνακύκλωσης Αιτημα δημου In Progress Normal Πρόβλημα αποκομιδής Σύμβουλοι ΕΔΣΝΑ 02/07/2024 10:02 ΠΜ 02/07/2024 0.00 Actions
9503 1516 Γραμμή Aνακύκλωσης Αίτημα Πολίτη In Progress Normal Επιτακτικό αίτημα για αποκομιδή Σύμβουλοι ΕΔΣΝΑ 12/07/2024 09:31 ΠΜ 0.00 Actions
9331 1516 Γραμμή Aνακύκλωσης Αίτημα Πολίτη In Progress Normal Πρόβλημα οθόνης σε Έξυπνη Νησίδα Σύμβουλοι ΕΔΣΝΑ 27/05/2024 12:32 ΜΜ 0.00 Actions
9321 1516 Γραμμή Aνακύκλωσης Αιτημα δημου In Progress Normal Ανάγκη Αποκομιδής Σύμβουλοι ΕΔΣΝΑ 21/05/2024 11:34 ΠΜ 0.00 Actions
9097 1516 Γραμμή Aνακύκλωσης Αίτημα Πολίτη In Progress Normal ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ Σύμβουλοι ΕΔΣΝΑ 10/05/2024 12:56 ΜΜ 0.00 Actions
8852 1516 Γραμμή Aνακύκλωσης Αίτημα Εταιρίας In Progress Normal ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ Σύμβουλοι ΕΔΣΝΑ 08/05/2024 10:52 ΠΜ 15/04/2024 0.00 Actions
8851 1516 Γραμμή Aνακύκλωσης Αίτημα Πολίτη In Progress Normal Ανάγκη άμεση αποκομιδής 15/04/2024 11:42 ΠΜ 0.00 Actions
8850 1516 Γραμμή Aνακύκλωσης Αίτημα Πολίτη In Progress Normal ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ Σύμβουλοι ΕΔΣΝΑ 15/04/2024 11:09 ΠΜ 0.00 Actions
8845 1516 Γραμμή Aνακύκλωσης Αίτημα Πολίτη In Progress Normal Ανάγκη Αποκομιδής - (αφορά το αίτημα Μαρτίου #8363) Σύμβουλοι ΕΔΣΝΑ 05/04/2024 08:40 ΠΜ 0.00 Actions
8811 1516 Γραμμή Aνακύκλωσης Αίτημα Πολίτη In Progress Normal ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ Σύμβουλοι ΕΔΣΝΑ 03/04/2024 01:49 ΜΜ 0.00 Actions
8772 1516 Γραμμή Aνακύκλωσης Αίτημα Πολίτη In Progress Normal ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ Σύμβουλοι ΕΔΣΝΑ 03/04/2024 08:41 ΠΜ 0.00 Actions
8640 1516 Γραμμή Aνακύκλωσης Αίτημα Εταιρίας In Progress Normal ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ Σύμβουλοι ΕΔΣΝΑ 29/03/2024 11:17 ΠΜ 29/03/2024 0.00 Actions
8573 1516 Γραμμή Aνακύκλωσης Αίτημα Εταιρίας In Progress Normal ΠΛΗΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΔΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ & ΝΗΣΙΔΩΝ Σύμβουλοι ΕΔΣΝΑ 27/03/2024 02:26 ΜΜ 27/03/2024 0.00 Actions
8440 1516 Γραμμή Aνακύκλωσης Αίτημα Πολίτη In Progress Normal ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ Σύμβουλοι ΕΔΣΝΑ 21/03/2024 03:30 ΜΜ 0.00 Actions
8429 1516 Γραμμή Aνακύκλωσης Αίτημα Πολίτη In Progress Normal Ανάγκη άμεσης αποκομιδής Σύμβουλοι ΕΔΣΝΑ 19/03/2024 11:03 ΠΜ 0.20 Actions
8361 1516 Γραμμή Aνακύκλωσης Καταγραφή Βλαβών In Progress Normal ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ ΟΙΚΙΣΚΟ Σύμβουλοι ΕΔΣΝΑ 12/03/2024 12:56 ΜΜ 12/03/2024 0.00 Actions
8360 1516 Γραμμή Aνακύκλωσης Καταγραφή Βλαβών In Progress Normal ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ ΟΙΚΙΣΚΟ Σύμβουλοι ΕΔΣΝΑ 12/03/2024 12:56 ΜΜ 12/03/2024 0.00 Actions
8359 1516 Γραμμή Aνακύκλωσης Αίτημα Εταιρίας In Progress Normal Αίτημα αποκομιδής από southstar Σύμβουλοι ΕΔΣΝΑ 14/03/2024 10:00 ΠΜ 12/03/2024 0.00 Actions
8355 1516 Γραμμή Aνακύκλωσης Αίτημα Πολίτη In Progress Normal ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ Σύμβουλοι ΕΔΣΝΑ 14/03/2024 09:56 ΠΜ 0.00 Actions
8347 1516 Γραμμή Aνακύκλωσης Αίτημα Πολίτη In Progress Normal ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ Σύμβουλοι ΕΔΣΝΑ 14/03/2024 09:56 ΠΜ 0.00 Actions
8322 1516 Γραμμή Aνακύκλωσης Καταγραφή Βλαβών In Progress Normal ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΥΠΝΗ ΝΗΣΙΔΑ - ΟΜΑΔΑ Θ Σύμβουλοι ΕΔΣΝΑ 29/02/2024 02:28 ΜΜ 29/02/2024 0.00 Actions
8296 1516 Γραμμή Aνακύκλωσης Αίτημα Πολίτη In Progress Normal ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ Σύμβουλοι ΕΔΣΝΑ 14/03/2024 10:18 ΠΜ 0.00 Actions
8291 1516 Γραμμή Aνακύκλωσης Αιτημα δημου In Progress Normal Αίτημα βεβαίωσης ΗΜΑ - Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Σύμβουλοι ΕΔΣΝΑ 15/02/2024 10:56 ΠΜ 14/02/2024 0.00 Actions
8223 1516 Γραμμή Aνακύκλωσης Αίτημα Πολίτη Resolved Normal ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ Σύμβουλοι ΕΔΣΝΑ 13/02/2024 12:45 ΜΜ 0.00 Actions
8220 1516 Γραμμή Aνακύκλωσης Αίτημα Πολίτη Resolved Normal Πληροφορίες σχετικά με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση Σύμβουλοι ΕΔΣΝΑ 13/02/2024 10:22 ΠΜ 0.00 Actions
(1-25/81) Ανά σελίδα: 25, 50, 100

Επίσης διαθέσιμο σε: Atom CSV PDF